Słownik meblarski

Giętarka kołpakowa

Giętarki kołpakowe – podobnie jak giętarki liniowe służą do gięcia swobodnego klepek beczek cienkościennych. Są to maszyny do obróbki plastycznej drewna, która polega na działaniu na drewno sił zewnętrznych, pod wpływem których następują jego trwałe odkształcenia bez widocznego naruszenia wewnętrznej spójności.

Jak jest zbudowana giętarka kołpakowa?

Giętarka taka składa się z dzielonego kołpaka w kształcie dzwonu oraz stołu o pionowym ruchu roboczym, uzyskiwanym zwykle za pomocą śruby pociągowej. Zbudowana jest z dwu połówek (w niektórych maszynach dzwon składa się z trzech części) połączonych zawiasem. Otwierana konstrukcja kołpaka umożliwia umieszczenie w jego górnej części (w specjalnym rowku lub w rowkach) jednej lub dwu obręczy roboczych. W końcowym etapie procesu gięcia obręcz ta opasuje wygięte końce klepek zestawu.

Przykład giętarki kołpakowej

Przykładem maszyn, w których wydłużanie się zginanych elementów ograniczono przez nacisk poosiowy, jest giętarka kołpakowa do jednoczesnego gięcia wszystkich klepek korpusu beczki grubościennej. Korpus beczki, zestawiony wewnątrz jednej, środkowej obręczy roboczej, zostaje umieszczony między dwiema tarczami – o budowie segmentowej – dociskanymi do czół klepek w sposób hydrauliczny.

Nacisk ten, który ma przeciwdziałać powstającym podczas gięcia naprężeniom rozciągającym, jest utrzymywany w ciągu całego procesu gięcia. W takiej pozycji korpus beczki jest wciskany do wnętrza obu kołpaków o stożkowej powierzchni roboczej.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.