Słownik meblarski

Giętarka kołpakowa

Giętarka kołpakowa – podobnie jak giętarki liniowe służą do gięcia swobodnego klepek beczek cienkościennych.

Giętarka kołpakowa to maszyna do obróbki plastycznej drewna. Obróbka polega na działaniu na drewno sił zewnętrznych, pod wpływem których następują jego trwałe odkształcenia bez widocznego naruszenia wewnętrznej spójności.

Jak jest zbudowana giętarka kołpakowa?

Giętarka taka składa się z dzielonego kołpaka w kształcie dzwonu, a także stołu o pionowym ruchu roboczym, uzyskiwanym zwykle za pomocą śruby pociągowej. Zbudowana jest z dwu połówek połączonych zawiasem, ale w niektórych maszynach dzwon składa się z trzech części. Otwierana konstrukcja kołpaka umożliwia umieszczenie w jego górnej części (w specjalnym rowku lub w rowkach) jednej lub dwu obręczy roboczych. W końcowym etapie procesu gięcia obręcz ta opasuje wygięte końce klepek zestawu.

Przykład giętarki kołpakowej

Przykładem maszyn, w których wydłużanie się zginanych elementów ograniczono przez nacisk poosiowy, jest giętarka kołpakowa do jednoczesnego gięcia wszystkich klepek korpusu beczki grubościennej. Korpus beczki, zestawiony wewnątrz jednej, środkowej obręczy roboczej, umieszcza się między dwiema tarczami dociskanymi do czół klepek w sposób hydrauliczny.

Nacisk ten, który ma przeciwdziałać powstającym podczas gięcia naprężeniom rozciągającym, utrzymuje się w ciągu całego procesu gięcia. W takiej pozycji korpus beczki wciska się do wnętrza obu kołpaków o stożkowej powierzchni roboczej.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.