Słownik meblarski

Automat wiertarski

Automat wiertarski – automaty wiertarskie są obrabiarkami przeznaczonymi do wiercenia w elementach z drewna litego i tworzyw drzewnych otworów okrągłych przelotowych i nieprzelotowych.

Od wymiarów i kształtu dobranego wiertła jest zależny kształt i wymiary otworu. Do obróbki wierceniem powszechnie stosowanych w meblarstwie elementów płytowych używa się wielowrzecionowych wiertarek jedno- lub wielostronnych.

Główną zaletą wiertarek wielowrzecionowych jest możliwość jednoczesnego wiercenia na nich wszystkich potrzebnych w elemencie otworów. Wiercenie odbywa się w jednej operacji i z jednakową dla wszystkich elementów dokładnością rozmieszczenia otworów.

W wiertarkach wielowrzecionowych, zależnie od potrzeb, można wykorzystywać wszystkie lub tylko niektóre zespoły robocze. Do wykonywania otworów podłużnych (gniazd) używa się specjalnych obrabiarek, zwanych wiertarko-frezarkami.