Słownik meblarski

Frez gwiazdowy

Frezy gwiazdowe – należą do narzędzi frezarskich (rodzaj frezu nasadzanego) przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona.

Gdzie stosuje się frezy gwiazdowe?

Jako frezy nasadzane są stosowane głównie we frezarkach dolnowrzecionowych do płaskiego lub profilowego frezowania zazwyczaj wąskich półfabrykatów drzewnych. Chociaż są to frezy o przestarzałej konstrukcji, to jednak stosuje się je nadal ze względu na prostotę wykonania.

Czy warto stosować frezy gwiazdowe?

Każdy ząb freza gwiazdowego ma dwie identyczne krawędzie tnące i z tego powodu frezy takie mogą pracować przy obu kierunkach obrotów. Ze względu na duży kąt skrawania uzyskuje się nimi dużą gładkość obróbki. Trwałość frezów gwiazdowych ogranicza wytrzymałość podstawy zęba i zmieniające się w miarę ostrzenia wymiarami i kształtem profilu. Z tego względu stosuje się je zwykle tylko do wykonywania profilów zdobniczych.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.