Słownik meblarski

Giętarko-sklejarka ze sztywną formą

Giętarko-sklejarka ze sztywną formą – rodzaj giętarko-sklejarki; maszyny te są budowane jako prasy jedno- i wielopółkowe ze sztywnymi formami (formą i przeciwformą). Prasy w postaci giętarko-sklejarek mogą służyć do gięcia elementów o głębokich kształtach lub do elementów o kształtach bardziej płaskich.

Forma i przeciwforma mają postać brył o dokładnie obrobionych, odpowiadających sobie, profilowych powierzchniach roboczych.

Jak działa giętarko-sklejarka ze sztywną formą?

Między te powierzchnie wkłada się pakiet forniru złożony z arkuszy powleczonych klejem. Następnie uruchamia się mechanizm docisku formy do przeciwformy. Docisk ten bywa najczęściej hydrauliczny, czasem pneumatyczny lub mechaniczny.

W jego wyniku następuje wygięcie i sklejenie ze sobą warstw forniru. W zależności od rodzaju używanego kleju forma i przeciwforma są ogrzewane lub nie.

Jak precyzyjnie giąć elementy?

W celu zapewnienia dokładności wygięcia i sklejenia pakietu fornirów konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • robocze powierzchnie formy i przeciwformy muszą odpowiadać sobie pod względem kształtu z uwzględnieniem grubości pakietu,
  • docisk formy do przeciwformy musi być jednakowy we wszystkich punktach powierzchni roboczej.

Wymaganiu pierwszemu można sprostać przez dokładne wykonanie powierzchni roboczych formy i przeciwformy. Wymaganie drugie jest spełnione wtedy, gdy kierunek działania głównej siły nacisku przebiega w taki sposób, że siły składowe, prostopadłe do powierzchni częściowych, są proporcjonalne do wielkości tych powierzchni.

Źródło: Bieniek S. (1995), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.