Słownik meblarski

Giętarka z formą obrotową

Giętarka z formą obrotową – to maszyna do obróbki plastycznej drewna, która polega na działaniu na drewno sił zewnętrznych, pod wpływem których następują jego trwałe odkształcenia bez widocznego naruszenia wewnętrznej spójności. Giętarki z formą obrotową służą do nadawania elementom kształtów zamkniętych lub zbliżonych do zamkniętych.

Giętarka z formą obrotową jest przeznaczona głównie do gięcia takich elementów, jak ramy siedziskowe, a także ramy wzmacniające krzeseł.

Jak jest zbudowana giętarka z formą obrotową?

Charakterystycznym zespołem giętarki jest obrotowa forma, na którą nawija się gięty element. Podstawowymi zespołami tej maszyny są:

  • korpus,
  • stół wraz z zespołem napędowym,
  • forma,
  • zespół do napinania taśmy,
  • zespół do podpierania i prowadzenia elementu,
  • zespół dociskający element do formy.

Po umocowaniu końców taśmy do formy i do wózka układa się na powierzchni taśmy element w taki sposób, aby czołem opierał się on o specjalny występ formy. Za pomocą zacisków zabezpiecza się element przed wyboczeniem.

Napinanie taśmy odbywa się przez pokręcanie ręcznego koła mechanizmu ślimakowo-śrubowego przy zamkniętym zaworze sterującym. Suport posuwa się w kierunku czoła elementu. Napinanie taśmy jest skończone, gdy trzewik tłoczyska oprze się z pewną siłą o czoło elementu.

Jak gnie się drewno?

Aby rozpocząć gięcie, trzeba uruchomić silnik napędowy stołu oraz doprowadzić sprężone powietrze do siłownika dociskowego rolki. Po wykonaniu tych czynności, pracownik otwiera zawór sterujący. Olej zaczyna przepływać do zbiornika, tłok przesuwa się w prawo, natomiast nacisk trzewika na czoło elementu zmniejsza się.

Zmniejszenie nacisku na czoło elementu, równoznaczne ze zmniejszeniem siły napięcia taśmy, jest uzasadnione technologią gięcia. Wiadomo, że napięta taśma stalowa zapobiega wydłużaniu się giętego elementu od strony wypukłej. Oznacza to, że w wyniku gięcia element ulega tylko skróceniu. Największe skrócenia mają miejsce na wklęsłej powierzchni elementu, dlatego tu właśnie często tworzą się fałdy i zakładki.

Czy można wydłużyć gięte drewno?

Przez zmniejszenie napięcia taśmy w trakcie gięcia umożliwia się więc także pewne wydłużanie części wypukłej elementu. Skracanie części wklęsłej jest, oczywiście, mniejsze. Tuż przed końcem procesu gięcia następuje otwarcie zaworu przez specjalny ogranicznik przymocowany do prowadnicy. Po nawinięciu całego elementu na formę stół zostaje unieruchomiony.

Pracownik zwalnia nacisk trzewika na czoło elementu, odczepia koniec taśmy od wózka i zabezpiecza koniec elementu wraz z taśmą przed odgięciem za pomocą zacisku śrubowego. Następnie zdejmuje formę wraz z elementem i taśmą, i przekazuje ją do suszarni.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.