Słownik meblarski

Centrum obróbcze sterowane numerycznie

Centrum obróbcze sterowane numerycznie – to obrabiarki sterowane wg programu zapisanego na nośniku informacji bez możliwości ingerencji i ewentualnej zmiany programu w trakcie realizacji.

Sterowanie to stosuje się do wytwarzania zdefiniowanych przedmiotów geometrycznych, tzn. takich, które podlegają opisowi cyfrowemu na bazie rysunku technicznego lub modelu CAD.

Aktualnie w przemyśle dominuje system sterowania komputerowego. Komputer przechowuje w pamięci program obróbczy, którego zadaniem jest wykonanie analizy i obróbki wyników pomiarów przemieszczeń oraz parametrów ruchu zespołów napędowych. Na ich bazie nadaje sygnały sterujące.

Współcześnie stosowane systemy sterowania:

  • CNC (z ang. Computer Numerical Control) – jeden komputer steruje jednym lub kilkoma urządzeniami,
  • DNC (z ang. Direct Numericcal Control) – jeden komputer steruje pracą wielu (do kilkudziesięciu) urządzeń.