Słownik meblarski

Dłuto proste

Dłuta proste – dłuta proste mogą mieć jedną lub dwie krawędzie tnące i dlatego noszą nazwę dłut jednostronnych lub dwustronnych.

Charakterystycznym wymiarem dłut jednostronnych jest ich szerokość, wynosząca zazwyczaj 6-30 mm. Dłuta dwustronne charakteryzują szerokość i odległość między krawędziami tnącymi; od wymiarów tych zależy wymiar wykrawanego przez nie gniazda. Dłuta proste mają długość nie przekraczającą 200 mm.

W celu zmniejszenia tarcia dłut o drewno ich powierzchniom bocznym nadaje się nieznaczną zbieżność w kierunku chwytu.

Zobacz też: klasyfikacja dłut

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.