Słownik meblarski

Frez złożony

Frezy złożone – należą do narzędzi frezarskich (rodzaj frezu nasadzanego) przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona.

Gdzie stosuje się frezy złożone?

Jako frezy nasadzane są stosowane głównie we frezarkach dolnowrzecionowych do płaskiego lub profilowego frezowania zazwyczaj wąskich półfabrykatów drzewnych. Frezy złożone są narzędziami składającymi się z dwóch lub więcej frezów pojedynczych jednakowego rodzaju, identycznych lub różniących się wymiarowo.

Stosowanie frezów złożonych ma uzasadnienie przy wykonywaniu takich profilów, jak wpust lub wypust o założonych różnych wymiarach szerokości (można je wykonać tym samym zestawem narzędzi różnie rozstawionych) lub przy wykonywaniu takich profilów z wykluczeniem zmiany wymiaru szerokości w wyniku ostrzenia frezów (po ostrzeniu reguluje się rozstawienie obu frezów).

Jak reguluje się położenie frezów we frezie złożonym?

Profile bardziej złożone można frezować zestawem kilku frezów bez konieczności wykonania specjalnego freza pojedynczego. Regulacja wzajemnego położenia frezów składowych we frezie złożonym odbywa się:

  • przez samoregulację,
  • za pomocą tulei nastawczych,
  • za pomocą śrub,
  • za pomocą pierścieni dystansowych.

Przy produkcji masowej frezy z samoregulacją są najbardziej odpowiednie do wykonywania profilów połączeniowych takich, którym stawia się wymaganie stałości wymiarów. Narzędzie składa się z dwóch frezów, przy czym element zęba kształtujący wpust znajduje się na co drugim zębie freza lewego i prawego.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.