Słownik meblarski

Dłuto kwadratowe

Dłuta kwadratowe – kompletne narzędzie składa się z kwadratowego, pustego wewnątrz dłuta i krętego wiertła, kręcącego się wewnątrz dłuta. Końcówka części roboczej wiertła ma nieco większą średnicę niż dalsza część.

Krawędzie tnące wiertła są położone poniżej krawędzi tnących dłuta o 1-2 mm. Średnica czołowej części wiertła i jego części ze zwojami jest dostosowana do wymiarów dłuta kwadratowego i jego otworu wewnętrznego.

Do czego używane są dłuta kwadratowe?

Dłuto kwadratowe służy do wycinania w drewnie gniazda o przekroju kwadratowym, opisanego na otworze okrągłym wykonanym za pomocą wiertła. Dłutami kwadratowymi można wykonywać gniazda o szerokości 6-30 mm i głębokości 45-150 mm. Dłuto i wiertło mają uchwyty walcowe, przy czym średnica uchwytu dłuta jest znacznie większa niż wiertła.

Zobacz też: klasyfikacja dłut

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.