Słownik meblarski

Stolarka budowlana

Kategoria obejmuje drzwi, okna i schody oraz części do ich produkcji, a także podstawowe pojęcia związane z ich montażem.

Balustrada

Balustrada – pełni dwie funkcje użytkową oraz dekoracyjną. …

Bieg schodów

Bieg schodów – tworzą minimum trzy stopnie. Zaleca się aby jeden bieg schodów złożony był maksymalnie z 18 stopni. …

Bieg wyrównawczy

Bieg wyrównawczy – służy do wyrównywania różnicy wysokości tej samej kondygnacji lub różnicy wysokości między terenem, na którym wybudowany jest budynek, a kondygnacją najbliższą płaszczyźnie terenu. …

Cokół drzwiowy

Cokół drzwiowy – dodatkowy element przytwierdzony do dolnej części skrzydła, w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowanie tego elementu przedłuża czas użytkowania skrzydeł drzwiowych. …

Ćwierćwałek

Ćwierćwałek – element zasłaniający szczelinę między ościeżnicą lub krosnem a ścianą, stosowany głównie w przypadku, gdy ościeżnica nie jest w jednej płaszczyźnie ze ścianą. …

Drabina

Drabina – kąt nachylenia drabin wynosi 60-90o. Wyróżniamy drabiny skośne (kąt nachylenia 60-80o) oraz pionowe (kąt nachylenia 80-90o). Drabina składa się z poprzeczek i listew bocznych, wykonanych z drewna lub stali. …

Drzwi

Drzwi – ruchoma część ściany izolującej, umożliwiająca komunikację. Składają się z ościeżnicy i z jednego lub większej liczby skrzydeł. …

Drzwi balkonowe

Drzwi balkonowe – ruchoma część ściany mająca cechy konstrukcyjne okna, spełniające jednocześnie funkcję okna i drzwi. …

Drzwi i wrota dwudzielne

Drzwi i wrota dwudzielne – drzwi i wrota z dwoma skrzydłami. Skrzydła znajdują się pomiędzy stojakami ościeżnicy lub są osadzone bezpośrednio w otworze budowlanym. …

Drzwi i wrota jednodzielne

Drzwi i wrota jednodzielne – drzwi i wrota z jednym skrzydłem. Skrzydło znajduje się pomiędzy stojakami ościeżnicy lub jest osadzone bezpośrednio w otworze budowlanym. …

Drzwi i wrota z naświetlem

Drzwi i wrota z naświetlem – drzwi i wrota zawierające naświetle. Naświetle znajduje się nad skrzydłem drzwiowym, pozwalając na przepuszczenie światła pomiędzy pomieszczeniami. Naświetle może pełnić również funkcję dekoracyjną. …

Drzwi wewnątrzlokalowe

Drzwi wewnątrzlokalowe – drzwi stanowiące zamkniecie otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej między izbami. W ofertach producentów drzwi wewnątrzlokalowych występuje wiele modeli oraz ich wariantów kolorystycznych. …

Drzwi wewnętrzne wejściowe

Drzwi wewnętrzne wejściowe – drzwi stanowiące zamknięcie otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniem. …

Drzwi zewnętrzne

Drzwi zewnętrzne – drzwi stanowiące zamknięcie otworu budowlanego w ścianie zewnętrznej, między otwartą przestrzenią a wnętrzem budynku. …

Furtka

Furtka – skrzydło drzwiowe osadzone w skrzydle wrót. Szerokość furtki dostosowana jest do szerokości skrzydła wrót. Zazwyczaj furtka jest wykonana w konstrukcji wrót, w których została umieszczona tj. deskowej lub klepkowej. …

Kanał dekompresyjny

Kanał dekompresyjny – wpust we wrębie, ościeżnicy lub skrzydle, służący do rozprężania przenikającego powietrza lub do odprowadzania wody opadowej. Kanały dekompresyjne powinny być przewidziane już na etapie projektowania profilu ościeżnicy i skrzydła. …

Kierunek ruchu po schodach

Kierunek ruchu po schodach – w zależności od kierunku wchodzenia wyróżniamy schody: proste, prawoskrętne i lewoskrętne. …

Klatka schodowa

Klatka schodowa – to wydzielona przestrzeń w budynku, w której umieszczone są schody. Zazwyczaj klatka schodowa łączy wszystkie kondygnacje wewnątrz budynku tj. od piwnicy poprzez poszczególne piętra po poddasze. …

Klepka drzwiowa

Klepka drzwiowa – wyprofilowany element do pokrywania lub wypełnienia ramy. …

Komora pakietu szybowego

Komora pakietu szybowego – zbudowana jest z minimum dwóch szyb okiennych, ramki dystansowej oraz wypełnienia (gaz szlachetny np. argon lub krypton). Połączone tworzą pakiet szybowy, który zależnie od liczby powstałych komór określa się jako jedno-, dwu- lub trzykomorowym. …

Konstrukcja schodów

Konstrukcja schodów – schody występują w wielu wariantach konstrukcyjnych, najczęściej dostosowanych do przestrzeni, w której znajdują się schody. …

Krośniak

Krośniak – element ramy krosna. Krośniaki mogą zastępować elementy ościeżnicy tj. próg, nadproże oraz stojaki w oknach i drzwiach balkonowych krosnowych lub stanowić jej uzupełnienie od strony zewnętrznej, narażonej na działanie czynników atmosferycznych np. okna i drzwi balkonowe skrzynkowe oraz okna i …

Krosno

Krosno – rama zastępująca ościeżnicę lub stanowiąca jej uzupełnienie od strony zewnętrznej. Grubość elementów krosna jest mniejsza od szerokości. …

Kształt schodów

Kształt schodów w rzucie poziomym – w zależności od kształtu biegu rozróżniamy schody: proste, zabiegowe i mieszane. …

Liczba biegów schodów

Liczba biegów schodów – w zależności od liczby biegów wyróżniamy schody: jednobiegowe, dwubiegowe, kilkubiegowe, łączone. …

Linia podziałowa biegu

Linia podziałowa biegu (schodów) – położona jest zgodnie z kierunkiem biegu schodów. W zależności od przebiegu linii podziałowej biegu wyróżniamy bieg schodów prosty, krzywoliniowe i mieszane. …

Listwa

Listwa – element stanowiący uzupełnienie zasadniczej konstrukcji, pełniący funkcję wodzenia, podtrzymywania, oporu, łączenia itp. …

Listwa przymykowa

Listwa przymykowa – element skrzydła zakrywający szczelinę miedzy dwoma skrzydłami lub skrzydłem i ościeżnicą. Najczęściej stosowana zamiast słupka pionowego w oknach dwuskrzydłowych. …

Listwa przyszybowa

Listwa przyszybowa – listwa mocująca szybę w skrzydle okiennym lub drzwiowym lub w ościeżnicy w oknach nieotwieranych stałych. …

Listwa wrębowa

Listwa wrębowa – element tworzący wrąb skrzydła lub ościeżnicy okien przechylnych. Wykonany z materiału konstrukcyjnego okna, zazwyczaj z drewna. …

Luz montażowy

Luz montażowy – odstęp pomiędzy wyrobem stolarki budowlanej a ościeżem. Luz montażowy zapewnia poprawne ustawienie okna w ościeżu, a także uszczelnienie połączenia i pozwala na zamontowanie podokiennika zewnętrznego oraz wewnętrznego. …

Luz na uszczelkę

Luz na uszczelkę – zaprojektowana szczelina w konstrukcji wyrobu we wrębie, umożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie uszczelki. Odpowiednio dobrana uszczelka zapewni komfort użytkowania tj. izolacyjność akustyczną oraz cieplną. …