Słownik meblarski

Drzwi i wrota z naświetlem

Drzwi i wrota z naświetlem – drzwi i wrota zawierające naświetle. Naświetle znajduje się nad skrzydłem drzwiowym, pozwalając na przepuszczenie światła pomiędzy pomieszczeniami. Naświetle może pełnić również funkcję dekoracyjną.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.