Słownik meblarski

Kanał dekompresyjny

Kanał dekompresyjny – wpust we wrębie, ościeżnicy lub skrzydle, służący do rozprężania przenikającego powietrza lub do odprowadzania wody opadowej. Kanały dekompresyjne powinny być przewidziane już na etapie projektowania profilu ościeżnicy i skrzydła.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.