Słownik meblarski

Kształt schodów

Kształt schodów w rzucie poziomym – w zależności od kształtu biegu rozróżniamy schody:

  • schody proste – w ich biegach wszystkie stopnie są tego samego kształtu i szerokości,
  • schody zabiegowe – w ich biegach występują stopnie o zmiennym kształcie (np. klinowym) i różnej szerokości,
  • schody mieszane – w ich biegach występują zarówno stopnie proste, jak i klinowe.

Źródło: Hyks P., Schody, Arkady, 1984.