Słownik meblarski

Cokół drzwiowy

Cokół drzwiowy – dodatkowy element przytwierdzony do dolnej części skrzydła, w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowanie tego elementu przedłuża czas użytkowania skrzydeł drzwiowych.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.