Słownik meblarski

Drzwi zewnętrzne

Drzwi zewnętrzne – drzwi stanowiące zamknięcie otworu budowlanego w ścianie zewnętrznej, między otwartą przestrzenią a wnętrzem budynku. W ofertach producentów drzwi zewnętrznych występuje wiele propozycji oraz ich wariantów kolorystycznych.

Niemniej jednak drzwi zewnętrzne powinny odznaczać się funkcjonalnością dopasowaną do oczekiwań klienta. Powinny np. mieć odpowiednią klasę odporności na włamanie oraz wykazywać izolacyjność termiczną oraz izolacyjność akustyczną.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.