Słownik meblarski

Drzwi wewnętrzne wejściowe

Drzwi wewnętrzne wejściowe – drzwi stanowiące zamknięcie otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniem.

Drzwi wewnętrzne powinny przede wszystkim wykazywać się odpowiednią izolacyjnością akustyczną, dopasowaną do miejsca użytkowania (np. budynki biurowe, mieszkalne).

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.