Słownik meblarski

Drzwi i wrota jednodzielne

Drzwi i wrota jednodzielne – drzwi i wrota z jednym skrzydłem. Skrzydło znajduje się pomiędzy stojakami ościeżnicy lub jest osadzone bezpośrednio w otworze budowlanym.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.