Słownik meblarski

Bieg wyrównawczy

Bieg wyrównawczy – służy do wyrównywania różnicy wysokości tej samej kondygnacji lub różnicy wysokości między terenem, na którym wybudowany jest budynek, a kondygnacją najbliższą płaszczyźnie terenu.

Bieg wyrównawczy składa się co najmniej z 3 stopni, maksymalna ich liczba wynosi 7 stopni. Wyróżniamy biegi wyrównujące wewnętrzne i zewnętrze.

Źródło: Hyks P. (1984), Schody, Arkady.