Słownik meblarski

Drzwi i wrota dwudzielne

Drzwi i wrota dwudzielne – drzwi i wrota z dwoma skrzydłami. Skrzydła znajdują się pomiędzy stojakami ościeżnicy lub są osadzone bezpośrednio w otworze budowlanym.

Drzwi i wrota dwudzielne rozwierane – których skrzydło drzwiowe otwierane jest poprzez obrót względem pionowej osi przechodzącej przez jego boczną krawędź. Oś obrotu może również występować w pewnej odległości od jego bocznej krawędzi.

Jakie są rodzaje drzwi i wrót dwudzielnych?

Wyróżniamy drzwi i wrota:

  • rozwierane prawe, w których w pierwszej kolejności otwiera się skrzydło prawe,
  • rozwierane lewe, w których w pierwszej kolejności otwiera się skrzydło lewe.

Źródła:

  • PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
  • Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.