Słownik meblarski

Linia podziałowa biegu

Linia podziałowa biegu (schodów) – położona jest zgodnie z kierunkiem biegu schodów. W zależności od przebiegu linii podziałowej biegu wyróżniamy bieg schodów prosty, krzywoliniowe i mieszane.

Linia podziałowa biegu prostego przebiega przez środek stopni. Natomiast w przypadku biegu krzywoliniowego nakłada się na linię wyznaczającą maksymalne obciążenie użytkowe schodów.

Źródło: Hyks P. (1984), Schody, Arkady.