Słownik meblarski

Drzwi balkonowe

Drzwi balkonowe – ruchoma część ściany mająca cechy konstrukcyjne okna, spełniające jednocześnie funkcję okna i drzwi.

Jak dzielimy drzwi balkonowe?

Ze względu na konstrukcję drzwi balkonowe dzielimy na:

  • pojedyncze – które mają jedną warstwę skrzydeł np. krosnowe lub jednoramowe z szybami zespolonymi,
  • podwójne – które mają dwie warstwy skrzydeł, np. zespolone, skrzynkowe, półskrzynkowe, ościeżnicowe tzw. polskie.

Co to są drzwi rozwierane?

Drzwi rozwierane – których skrzydło drzwiowe otwierane jest poprzez obrót względem pionowej osi przechodzącej przez jego boczną krawędź. Wyróżniamy drzwi balkonowe rozwierane prawe, które (patrząc od strony zawiasów) mają umieszczone zawiasy po prawej stronie oraz rozwierane lewe, których zawiasy znajdują się po lewej stronie skrzydła drzwiowego.

Źródła:

  • PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
  • Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawictwo szkolne i pedagogiczne.