Słownik meblarski

Krośniak

Krośniak – element ramy krosna. Krośniaki mogą zastępować elementy ościeżnicy tj. próg, nadproże oraz stojaki w oknach i drzwiach balkonowych krosnowych lub stanowić jej uzupełnienie od strony zewnętrznej, narażonej na działanie czynników atmosferycznych np. okna i drzwi balkonowe skrzynkowe oraz okna i drzwi półskrzynkowe.

Źródła:

  • PNB91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
  • Swaczyna I., Swaczyna M. (1993), Konstrukcje mebli, cz. 2, Wydawnictwo szkolne i pedagogiczne.