Słownik meblarski

Konstrukcja schodów

Konstrukcja schodów – schody występują w wielu wariantach konstrukcyjnych, najczęściej dostosowanych do przestrzeni, w której znajdują się schody.

W przestrzeniach publicznych takich jak galerie handlowe, dworce, lotniska itp. bardzo często występują schody ruchome, w których taśmy ruchome tworzą bieg schodów prostych.

W budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej występują również schody, których konstrukcję rozróżniamy ze względu na sposobu podparcia biegów, np. schody policzkowe, schody wspornikowe, schody oparte na filarach itp.

Źródło: Hyks P., Schody, Arkady, 1984.