Słownik meblarski

Bieg schodów

Bieg schodów – tworzą minimum trzy stopnie. Zaleca się aby jeden bieg schodów złożony był maksymalnie z 18 stopni.

Należy jednak pamiętać, iż zastosowanie tak dużej liczby stopni zmniejsza komfort ich użytkowania. Dlatego też montuje się spoczniki.

Kształt biegu schodów zależy od kształtu klatki schodowej, wysokości budynku, w którym mają znaleźć się projektowane schody oraz ich przeznaczenia.

Źródło: Hyks P. (1984), Schody, Arkady.