Słownik meblarski

Drzwi

Drzwi – 1) Ruchoma część ściany izolującej, umożliwiająca komunikację. Składają się z ościeżnicy i z jednego lub większej liczby skrzydeł albo stanowią same skrzydła, osadzone bezpośrednio w otworze budowlanym.

Drzwi mają nie tylko charakter użytkowy, pełnią również funkcję dekoracyjną. Mogą być integralną częścią wyposażenia wnętrz, głownie poprzez formę i użytą kolorystykę.

Mogą być wykonane w różnych stylach np. nowoczesnym lub klasycznym o konstrukcji ramowo-płycinowej ze szkleniem podkreślonym pionowymi lub poziomymi detalami stanowiącymi ich podparcie (szczeblina, potocznie nazywana szprosem, w konstrukcji drzwiowej może występować jako segment konstrukcyjny lub dekoracyjny). Popularne są również drzwi w stylu loftowym (wykonane z metalowych ram, wypełnionych szkłem).

Jak dzielimy drzwi ze względu na konstrukcję?

Ze względu na konstrukcję drzwi dzielimy na:

 • płytowe – których skrzydło drzwiowe zbudowano z ramy z wypełnieniem (np. „plaster miodu”) obustronnie obłożonej płytą drewnopochodną np. HDF.
 • płycinowe – których skrzydło drzwiowe wykonano z ramy wypełnionej płycinami (np. tworzywa drzewne, szkło).
 • klepkowe – których skrzydło drzwiowe wypełnione lub pokryte jest klepkami.
 • deskowe – których skrzydło drzwiowe złożone jest z desek połączonych za pomocą poprzeczek, w konstrukcji może pojawić się również element skośny tzw. zastrzał.
 • listwowe tzw. ażurowe – których skrzydło drzwiowe wykonano z listew połączonych poprzeczkami i zastrzałami.

A jak ze względu na sposób otwierania?

Ze względu na sposób otwierania drzwi dzielimy na:

 • Rozwierane – których skrzydło drzwiowe otwierana się poprzez obrót względem pionowej osi przechodzącej przez jego boczną krawędź. Oś obrotu może również występować w pewnej odległości od jego bocznej krawędzi. Wyróżniamy drzwi rozwierane prawe, które (patrząc od strony zawiasów) mają umieszczone zawiasy po prawej stronie oraz drzwi rozwierane lewe, których zawiasy znajdują się po lewej stronie skrzydła drzwiowego.
 • Przesuwne – których skrzydło lub skrzydła drzwiowe przesuwają się równolegle do płaszczyzny ściany.
 • Obrotowe – których skrzydła drzwiowe osadzono na jednej, pionowej osi obrotu, przechodzącej przez ich środek.
 • Wahadłowe – których pionowa oś obrotu występuje (tak jak w przypadku drzwi rozwieranych) na jednej z bocznych krawędzi lub w pewnej odległości. W przeciwieństwie do rozwieranych mogą otwierać się na obie strony.

Odporność na włamanie

Zgodnie z normą PN-EN 1627:2012 wyróżniamy sześć klas odporności na włamanie. Wyroby stolarki budowlanej podzielono na sześć klas; do klasy pierwszej należą wyroby odznaczające się najmniejszą odpornością na włamanie, natomiast klasa szóstej to drzwi wykazujące największą zdolność przeciwstawienia się działaniom włamywacza. Klasy odporności oznacza się symbolem RC, który jest skrótem od resistance class (klasa odporności).

2) Drzwi meblowe – element ruchomy o pionowej osi obrotu, stanowiący zamknięcie w meblu. W zależności od kierunku otwierania rozróżnia się drzwi prawe – otwierane w prawo i lewe – otwierane w lewo. W szczególnych przypadkach może to być podzespół.

Źródła:

 • PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
 • PN-EN 1628 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia odporności na obciążenia statyczne.
 • BN-87/7140-01 – Meble. Elementy, podzespoły i zespoły. Terminologia.