Słownik meblarski

Liczba biegów schodów

Liczba biegów schodów – w zależności od liczby biegów wyróżniamy schody:

  • jednobiegowe – z jednym biegiem, nie oddzielonym żadnym spocznikiem,
  • dwubiegowe – z dwoma biegami, które oddzielone są spocznikami (piętrowym i międzypiętrowym),
  • kilkubiegowe – z kilkoma biegami, które oddzielone są spocznikami (piętrowym i międzypiętrowym),
  • łączone – tzw. rozgałęzione, czyli schody, w których dwa poziomy połączono jednymi schodami o różnych biegach.

Źródło: Hyks P., Schody, Arkady, 1984.