Słownik meblarski

Furtka

Furtka – skrzydło drzwiowe osadzone w skrzydle wrót. Szerokość furtki dostosowana jest do szerokości skrzydła wrót. Zazwyczaj furtka jest wykonana w konstrukcji wrót, w których została umieszczona tj. deskowej lub klepkowej.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.