Słownik meblarski

Drabina

Drabina – kąt nachylenia drabin wynosi 60-90o. Wyróżniamy drabiny skośne (kąt nachylenia 60-80o) oraz pionowe (kąt nachylenia 80-90o). Drabina składa się z poprzeczek i listew bocznych, wykonanych z drewna lub stali.

W budownictwie drabiny wykorzystuje się w kotłowniach, maszynowniach, do wejścia na dach płaski oraz na poddasze. Ponadto w budynkach użyteczności publicznej projektowane są drabiny pożarowe. Umożliwiają dostęp do części budynku objętego pożarem lub stanowią drogę ewakuacyjną dla osób w palącym się budynku.

Źródło: Hyks P. (1984), Schody, Arkady.