Słownik meblarski

Technologie i organizacja produkcji

Kategoria obejmuje procesy związane z obróbką drewna i produkcją mebli oraz dokumentację produkcyjną.

BOM konfigurowalny

BOM konfigurowalny – specyfikacja materiałowa, w której jeden materiał dynamicznie zmienia specyfikację materiałową, zależnie od zmiany wymiarów produktu, składu jego komponentów lub procesów wytwarzania. …

BOM prosty

BOM prosty – specyfikacja materiałowa przypisana jednoznacznie do konkretnego materiału. Oznacza to, że dla konkretnego indeksu wyrobu, podzespołu lub elementu specyfikacja materiałowa zawiera ściśle określone komponenty odpowiadające tylko danemu materiałowi. …

BOM wariantowy

BOM wariantowy – specyfikacja, w której jedna ściśle określona specyfikacja materiałowa przypisana może być do wielu materiałów. Produkty o identycznym składzie surowcowym będą miały identyczną specyfikację materiałową, natomiast różnić się będą konstrukcją lub wymiarami. …

BOM wielokrotny

BOM wielokrotny – specyfikacja materiałowa, w której do jednego materiału przypisanych może być kilka specyfikacji materiałowych. …

Druk na meblach

Druk na meblach – technika pozwalająca ploterowi UV drukować bezpośrednio na płytach meblowych, laminatach HPL czy nawet na szkle. Dzięki technologii druku UV fronty mebli, ściany, oraz wiele innych elementów meblowych może być zadrukowana dowolnym wzorem. …

Druk na szkle

Druk na szkle - to technologia pozwalająca na uzyskanie pełnokolorowych nadruków o wysokiej rozdzielczości na powierzchni szkła. …

Emalia na szkle

Emalia na szkle - to technologia pozwalająca na nałożenie na szkło grubej warstwy farby ceramicznej, która pozwala na uzyskanie nieprzezierności szkła. …

Fantom

Fantom (tzw. pseudotowary) – komponenty niemagazynowe, które w specyfikacji materiałowej BOM opisują często stosowane w przemyśle meblarskim mieszaniny farb, barwników czy lakierów. …

Felcowanie drewna

Felcowanie drewna – jest to potoczna nazwa wykonywania złączy stolarskich w postaci wręgów lub wpustów. …

Fladrowanie

Fladrowanie – inaczej: mazerowanie – jest to specjalna metoda imitowania oklein szlachetnych. Do wykonywania imitacji tym sposobem potrzebne są pewne zdolności artystyczne, umożliwiające odtwarzanie wzorów słojów rocznych różnych gatunków drewna. …

Formatyzacja

Formatyzacja – rozkrój płyt meblowych polegający na ich docinaniu na konkretny wymiar. …

Fotografia dnia roboczego

Fotografia dnia roboczego – jest to najstarsza metoda mierzenia czasu pracy polegająca na obserwowaniu – z pomocą zegarka – przebiegu pracy na danym stanowisku w ciągu dnia roboczego i rejestrowaniu następujących po sobie czynności. …

Gięcie swobodne drewna

Gięcie swobodne drewna – jest to jeden z dwóch rodzajów zginania drewna, czyli obróbki plastycznej drewna. …

Gięcie z ograniczoną możliwością wydłużania się elementu

Gięcie z ograniczoną możliwością wydłużania się elementu – jest to jeden z dwóch rodzajów zginania drewna, czyli obróbki plastycznej drewna. Zginanie drewna stosuje się głównie w celu nadania elementom z drewna litego lub z tworzyw drzewnych kształtów innych niż elementy te miały …

Grawerowanie szkła

Grawerowanie szkła - to możliwość wykonywania różnorodnych wzorów na jego powierzchni za pomocą tarcz diamentowych o różnych profilach. Połączenie różnych profili w jednym wzorze pozwala na uzyskanie ciekawych efektów dekoracyjnych. Grawerowanie można wykonywać zarówno na szkle jaki i lustrach. …

Mochnik - hartowanie szkła

Hartowanie szkła

Hartowanie szkła - polega na podgrzaniu szkła do temperatury ponad 600 stopni, a następnie gwałtownym schłodzeniu powietrzem. …

Kanelowanie

Kanelowanie, żłobkowanie – zdobienie wykonane poprzez żłobkowanie (kanelura, kanela). Żłobki pionowe wykonane są równolegle do siebie. Stanowią element dekoracyjny mebli oraz obiektów architektonicznych. …

Kaszerowanie

Kaszerowanie – proces nanoszenia folii termoplastycznej lub folii finish na materiał nośny, np. płytę wiórową, MDF. Można określić, że folia jest właściwie „naciągnięta” na płytę. …

Klejenie szkła

Klejenie szkła - jest możliwe za pomocą przeźroczystych mas utwardzanych promieniami UV. Powstała spoina jest niewidoczna i bardzo wytrzymała. …

Komponenty magazynowe

Komponenty magazynowe – stanowią najczęściej surowce podstawowe oraz surowce pomocnicze, półfabrykaty, a także wyroby gotowe. Pozycje stanowią przedmiot obrotu magazynowego i wymagają ścisłej kontroli pod względem ilościowym i wartościowym. …

Konserwacja urządzenia natryskowego

Konserwacja urządzenia natryskowego – urządzenie natryskowe należy stale konserwować. Po zakończeniu pracy zbiornik wyrobu lakierowego trzeba opróżnić. Zbiorniki na pistoletach opróżnia się wylewając lakier, zbiorniki ciśnieniowe opróżnia się otwierając zawór spustowy i zamykając dopływ powietrza. …

Korowanie

Korowanie – ręczne lub mechaniczne usuwanie kory z powierzchni drewna okrągłego. …

Krojownia

Krojownia – dział produkcyjny, w którym rozpoczyna się proces przekształcania tkaniny na konkretny artykuł odzieżowy lub element tapicerki (w meblarstwie). Krojownia tkanin wyposażona jest w specjalistyczne maszyny, m.in. urządzenia do automatycznego rozkroju, cuttery, lagowarki. …

Lakierowanie szkła

Lakierowanie szkła - to metoda polegająca na naniesieniu farby/lakieru na jego powierzchnię za pomocą „kurtyny” lakierniczej. …

Mazerowanie

Mazerowanie, mazerunek (niem. maser „słój drewna”), fladrowanie (niem. „słój w drewnie lub marmurze”), nazywane również słojowaniem – technika zdobnicza imitująca naturalne usłojenie drewna. …

Metoda suszenia dielektryczna

Metoda suszenia dielektryczna (pojemnościowa) – jedna z metod suszenia drewna. Energia cieplna powstaje we wnętrzu (w całym przekroju) suszonego materiału umieszczonego w szybkozmiennym polu elektrycznym, wytwarzanym między elektrodami podłączonymi do generatora wielkiej częstotliwości. …

Metoda suszenia kontaktowa

Metoda suszenia kontaktowa – jedna z metod suszenia drewna; suszony materiał styka się bezpośrednio z ogrzewaną powierzchnią i otrzymuje energię cieplną przez przewodzenie. …

Metoda suszenia konwekcyjna

Metoda suszenia konwekcyjna (przez unoszenie) – jedna z metod suszenia drewna; energia cieplna jest przekazywana drewnu za pośrednictwem czynnika suszącego (powietrza, spalin, oleju), który opływa powierzchnię suszonego materiału. …

Metoda suszenia radiacyjna

Metoda suszenia radiacyjna – jedna z metod suszenia drewna. Energia cieplna jest dostarczana do drewna drogą promieniowania, którego źródłem są. promienniki podczerwieni, umieszczone w pobliżu suszonego materiału. …

Nadmiar na cięcie manipulacyjne

Nadmiar na cięcie manipulacyjne – obejmuje ubytek materiału wynikający z bezpośredniego działania narzędzia tnącego. Nadmiar na cięcie manipulacyjne dodaje się tylko po jednej stronie długości i szerokości każdego manipulowanego elementu. …

Nadmiar na cięcie wtórne

Nadmiar na cięcie wtórne – nadmiar na cięcie wtórne obejmuje ubytek obrabianego materiału wynikający z bezpośredniego działania narzędzia tnącego oraz niezbędny naddatek zabezpieczający cięcie wtórne. Nadmiar ten dodawany jest do strony podlegającej cięciu wtórnemu. Wartości nadmiarów na cięcie wtórne powinny być zgodne …

Nadmiar na struganie

Nadmiar na struganie – wielkości nadmiarów na struganie zależą od długości i szerokości obrabianego elementu. …