Słownik meblarski

Komponenty magazynowe

Komponenty magazynowe – stanowią najczęściej surowce podstawowe oraz surowce pomocnicze, półfabrykaty, a także wyroby gotowe. Pozycje stanowią przedmiot obrotu magazynowego i wymagają ścisłej kontroli pod względem ilościowym i wartościowym.

Źródło: Jerzy Smardzewski, Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli, PWRiL, Poznań 2007.