Słownik meblarski

Metoda suszenia radiacyjna

Metoda suszenia radiacyjna – jedna z metod suszenia drewna. Energia cieplna jest dostarczana do drewna drogą promieniowania, którego źródłem są. promienniki podczerwieni, umieszczone w pobliżu suszonego materiału.

Źródło: Prażmo J., Stolarstwo, część 1, WSiP, Warszawa, 1997.