Słownik meblarski

Fantom

Fantom (tzw. pseudotowary) – komponenty niemagazynowe, które w specyfikacji materiałowej BOM opisują często stosowane w przemyśle meblarskim mieszaniny farb, barwników czy lakierów.

Same fantomy nie są przedmiotem obrotu magazynowego, ale składniki je tworzące są zużywane w procesie technologicznym. Wielkość zużycia tych składników powinno się wyliczać na podstawie formuł parametrycznych. W tych formułach parametrem jest np. powierzchnia kryjąca elementu, do którego podpięto w specyfikacji wskazany fantom.

Źródło: Jerzy Smardzewski, Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli, PWRiL, Poznań 2007.