Słownik meblarski

Korowanie

Korowanie – ręczne lub mechaniczne usuwanie kory z powierzchni drewna okrągłego.

Rozróżnia się następujące rodzaje korowania:

  • korowanie częściowe – usunięcie kory i łyka z części powierzchni, np. srokaczenie,
  • korowanie całkowite (na biało),
  • korowanie powierzchniowe (na czerwono) – usunięcie tylko grubej kory.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.