Słownik meblarski

Kanelowanie

Kanelowanie, żłobkowanie – zdobienie wykonane poprzez żłobkowanie (kanelura, kanela). Żłobki pionowe wykonane są równolegle do siebie. Stanowią element dekoracyjny mebli oraz obiektów architektonicznych.

Wyróżniamy żłobkowanie doryckie, w którym żłobki stykają się ze sobą krawędziami oraz jońskie, charakteryzujące się oddzielającymi kolejne rowki gładkimi paskami.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik Terminologiczny mebli, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków.