Słownik meblarski

Nadmiar na cięcie wtórne

Nadmiar na cięcie wtórne – nadmiar na cięcie wtórne obejmuje ubytek obrabianego materiału wynikający z bezpośredniego działania narzędzia tnącego oraz niezbędny naddatek zabezpieczający cięcie wtórne. Nadmiar ten dodawany jest do strony podlegającej cięciu wtórnemu. Wartości nadmiarów na cięcie wtórne powinny być zgodne z tabelą: BN-71-7103-08.

Nadmiar dla elementów pojedynczych wymagających indywidualnego powtórnego cięcia należy dodawać ze wszystkich stron elementu. Nadmiar dla elementów o wielokrotnych wymiarach należy ustalić przyjmując nadmiar na cięcie wtórne dla każdej obrabianej strony, powiększony o wielkości nadmiarów na cięcie manipulacyjne.