Słownik meblarski

Nadmiar na cięcie manipulacyjne

Nadmiar na cięcie manipulacyjne – obejmuje ubytek materiału wynikający z bezpośredniego działania narzędzia tnącego. Nadmiar na cięcie manipulacyjne dodaje się tylko po jednej stronie długości i szerokości każdego manipulowanego elementu.

Zaleca się, aby wartości nadmiarów na cięcie manipulacyjne przy zastosowaniu pilarek tarczowych do płyt z posuwem ręcznym i zmechanizowanym, pracujących piłami tarczowymi płaskimi, piłami tarczowymi płaskimi z nakładkami z węglików spiekanych oraz piłami tarczowymi dośrodkowo zbieżnymi była zgodna z tabelą BN-71-7103-08.