Słownik meblarski

Gięcie swobodne drewna

Gięcie swobodne drewna – jest to jeden z dwóch rodzajów zginania drewna, czyli obróbki plastycznej drewna.

Zginanie drewna stosuje się głównie w celu nadania elementom z drewna litego lub z tworzyw drzewnych kształtów innych niż elementy te miały w stanie naturalnym. Obróbka zginaniem nie powoduje zasadniczo zmiany objętości drewna.

Na czym polega gięcie swobodne drewna?

Gięcie swobodne charakteryzuje się tym, że zginany element może się swobodnie wydłużać po stronie, która po wygięciu staje się wypukła i ulegać skróceniu po stronie przeciwnej. Odkształcenia te są rezultatem działania naprężeń rozciągających i ściskających, występujących w elemencie pod wpływem siły zginającej.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.