Słownik meblarski

Nadmiar na struganie

Nadmiar na struganie – wielkości nadmiarów na struganie zależą od długości i szerokości obrabianego elementu.

Jakie są wielkości nadmiarów na struganie?

1. Wielkości nadmiarów na struganie dla elementu o długości do 700 mm:

 • przy szerokości do 300 mm: 1,5 mm,
 • przy szerokości 301-600 mm: 2,0 mm,
 • przy szerokości ponad 600 mm: 2,5 mm.

2. Wielkości nadmiarów na struganie dla elementu o długości 701-1.400 mm:

 • przy szerokości do 300 mm: 2,0 mm,
 • przy szerokości 301-600 mm: 2,5 mm,
 • przy szerokości ponad 600 mm: 3,0 mm.

3. Wielkości nadmiarów na struganie dla elementu o długości ponad 1.400 mm:

 • przy szerokości do 300 mm: 3,0 mm,
 • przy szerokości 301-600 mm: 3,5 mm,
 • przy szerokości ponad 600 mm: 4,0 mm.

Powyższe wymiary odnoszą się do elementów mebli i zaleca się by nie przekraczały:

 • dla długości: 2,4 mm
 • dla szerokości: 1,1 mm.