Słownik meblarski

Metoda suszenia konwekcyjna

Metoda suszenia konwekcyjna (przez unoszenie) – jedna z metod suszenia drewna; energia cieplna jest przekazywana drewnu za pośrednictwem czynnika suszącego (powietrza, spalin, oleju), który opływa powierzchnię suszonego materiału.

Jest najczęściej stosowaną metodą przemysłowego suszenia drewna, z nośnikiem ciepła w postaci powietrza. Metodę tę wykorzystano w dwóch powszechnie stosowanych technologiach suszenia tarcicy:

  • suszeniu atmosferycznym (suszenie na otwartej przestrzeni, z naturalnym lub wymuszanym obiegiem czynnika suszącego, którym jest powietrze atmosferyczne)
  • suszeniu w suszarkach (suszenie w zamkniętej przestrzeni, z przeważnie wymuszanym obiegiem czynnika suszącego).

Źródło: Prażmo J., Stolarstwo, część 1, WSiP, Warszawa, 1997.