Słownik meblarski

Fladrowanie

Fladrowanie – inaczej: mazerowanie – jest to specjalna metoda imitowania oklein szlachetnych. Do wykonywania imitacji tym sposobem potrzebne są pewne zdolności artystyczne, umożliwiające odtwarzanie wzorów słojów rocznych różnych gatunków drewna.

Jak przygotować podłoże do fladrowania?

Przygotowanie podłoża polega na naniesieniu na powierzchnię drewna lakieru podkładowego, a po jego utwardzeniu wygładzenie papierem ściernym wykończonej powierzchni. Barwa lakieru podkładowego wpływa na uzyskiwane efektu i zależy od gatunku drewna, jaki zamierza się imitować. Lakier taki można uzyskać mieszając bezbarwny lakier z bielą cynkową, ugrem czy ochrą.

Na tę warstwę nakłada się rysunek podstawowy, odtwarzający barwę i zarysy usłojenia imitowanego drewna. Do imitowania stosuje się najczęściej farby suche, które rozrabia się do postaci półpłynnej jasnym piwem.

Jak przebiega fladrowanie?

Czynność fladrowania wykonuje się grzebieniami, gąbką, pędzelkami, szczotkami i piórami. Po wysuszeniu rozpuszczalnika rysunek podstawowy pokrywa się lakierem w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniem podczas nanoszenia rysunku uzupełniającego. Celem tego zabiegu jest wykonanie imitacji błyszczu, składania okleiny itp.

Po wysuszeniu powłoki rysunek utrwala się lakierem i elementy przekazuje do dalszego wykończania. Nakładając warstwę wykończającą można zastosować lakier nitrocelulozowy jak również olejny, nanoszone natryskiem lub pędzlami.

Źródło: Szczuka J., Żurowski J. (1999), Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.