Słownik meblarski

Konserwacja urządzenia natryskowego

Konserwacja urządzenia natryskowego – urządzenie natryskowe należy stale konserwować. Po zakończeniu pracy zbiornik wyrobu lakierowego trzeba opróżnić. Zbiorniki na pistoletach opróżnia się wylewając lakier, zbiorniki ciśnieniowe opróżnia się otwierając zawór spustowy i zamykając dopływ powietrza.

Do zbiorników wlewa się rozcieńczalnik i płucze je, następnie uruchamia się pistolet. W ten sposób przemywa się pistolet i przewody. Do tak przepłukanego zbiornika należy wlać nową porcję czystego rozcieńczalnika. Z zewnątrz pistolet i zbiornik przemywa się szmatą zwilżoną rozcieńczalnikiem.

Jak konserwować urządzenie natryskowe?

Co pewien czas pistolet należy rozmontować. Nasadkę, dyszę, iglicę i nakrętkę trzeba namoczyć w rozcieńczalniku, następnie wytrzeć i zmontować. Przy myciu dyszy i iglicy oraz przewodów nie wolno używać ostrych narzędzi, np. drutu.

Raz w miesiącu należy pistolet nasmarować. Olejem pokrywa się uszczelnienie iglicy, uszczelnienie mechanizmu spustowego i zaworu powietrznego. Smarem stałym smaruje się sprężyny mechanizmów.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.