Słownik meblarski

BOM wielokrotny

BOM wielokrotny – specyfikacja materiałowa, w której do jednego materiału przypisanych może być kilka specyfikacji materiałowych.

Przypisanie to wynika z konieczności wytwarzania określonego produktu w oparciu o wiele alternatywnych procesów zużywających różne komponenty w różnych ilościach. Idąc dalej, np. krzesło wykonane z drewna, w ofercie dla klienta wykończone na kolor żółty powinno mieć kilka specyfikacji materiałowych wynikających z możliwości zastosowanie kilku dozwolonych gatunków drewna lub jednego gatunku drewna, w ramach którego do specyfikacji wyrobu podłącza się tarcicę o różnych klasach jakości i różnej wydajności materiałowej.

BOM wielokrotny zalecany jest do produkcji wyrobów, do których dozwolone jest stosowanie zamiennych komponentów celem uzyskania identycznego wyniku finalnego.

Źródło: Jerzy Smardzewski, Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli, PWRiL, Poznań 2007.