Słownik meblarski

Metoda suszenia dielektryczna

Metoda suszenia dielektryczna (pojemnościowa) – jedna z metod suszenia drewna. Energia cieplna powstaje we wnętrzu (w całym przekroju) suszonego materiału umieszczonego w szybkozmiennym polu elektrycznym, wytwarzanym między elektrodami podłączonymi do generatora wielkiej częstotliwości.

Źródło: Prażmo J., Stolarstwo, część 1, WSiP, Warszawa, 1997.