Słownik meblarski

Drzewa i systematyka

Kategoria obejmuje najważniejsze gatunki, ich charakterystykę i klasyfikację, budowę oraz choroby i wady drzew

Okume

Okume – nazwa handlowa drewna drzew rodzaju Aucomea (A. kleineana); rodzina osoczynowate – Burseraceae; ang. gaboon, niem. Okumé, Gabun. …

Olsza

Olsza (olcha) – rodzaj Alnus; rodzina brzozowate – Betulaceae; ang. alder; niem. Erle, Schwarzerle. …

Orzech

Orzech – rodzaj Juglans; rodzina orzechowate – Juglandaceae; ang. walnut; niem. Walnuß. …

Owady żerujące w drewnie

Owady żerujące w drewnie – zaliczane są do czynników biotycznych, degradują tkankę drzewną poprzez tworzenie chodników owadzich wewnątrz oraz na powierzchni przedmiotów drewnianych. Powstałe korytarze mają różną średnicę i mogą przebiegać miejscowo lub na całej powierzchni substancji drzewnej. …

Paduk

Paduk (padouk) – nazwa handlowa drewna drzew rodzaju Pterocarpus (P. soyauxii, P. osun, P. tinctorius); rodzina motylkowate – Fabaceae; ang. padauk, red wood; niem. Padauk. …

Palisander

Palisander – nazwa handlowa drewna drzew rodzaju Dalbergia; rodzina motylkowate – Fabaceae; ang. rosewood; niem. Palisander, Rosenholz. …

Pełzanie

Pełzanie – narastające z czasem odkształcenie drewna podczas działania stałego obciążenia. Pełzanie jest funkcją naprężenia, czasu, wilgotności i temperatury. …

Peroba

Peroba – nazwa handlowa drewna drzew rodzaju Aspidosperma (A. peroba, A. polyneuron, A. eburneum) – peroba czerwona (rodzina  toinowate – Apocyanaceae) oraz rodzaju Peratecoma (P. peroba) – peroba biała, ipe (rodzina  bignoniowate – Bignoniaceae); ang. red peroba, white peroba; niem. Peroba Rosa, …

Persymon

Persymon – nazwa handlowa drewna drzew rodzaju hurma – Diospyros (D. kaki, D. pentanera, D. virginiana); rodzina hebankowate – Ebenaceae; ang. persimmon; niem. Persimmon. …

Pień

Pień – naziemna część drzewa, między szyją korzeniową a wierzchołkiem (główny pęd drzewa), spełniająca funkcje mechaniczne oraz funkcje przewodzenia wody (drewno) i produktów fotosyntezy (łyko). …

Robinia

Robinia (grochodrzew) – rodzaj Robinia; rodzina strączkowate – Leguminoseae; ang. Black locust; niem. Robinie, Falsche, Akazie. …

Rodzaj

Rodzaj (genus) – jednostka taksonomiczna (systematyczna) w obrębie rodziny obejmująca grupę spokrewnionych gatunków o niektórych cechach wspólnych lub zbliżonych. Nazwa rodzajowa jest pierwszą z nazw łacińskich w binominalnej nomenklaturze. …

Rodzina

Rodzina (familia) – jednostka systematyczna (takson) w obrębie rzędu, w skład którego wchodzą spokrewnione ze sobą rodzaje. Nazwy łacińskie rodzin kończą się zwykle na -aceae. …

Rotang

Rotang – rodzaj Calamus (np. kalamus rotangowy – C. rotang); odmiana palmy z rodziny wiechlinowatych (Poaceae); ang. rattan; niem. Rotan. …

Rysunek drewna

Rysunek drewna – naturalny układ elementów budowy drewna widoczny na płaszczyznach dowolnego przekroju (słoje roczne, promienie drzewne, włóknistość). Najładniejszy wzorzysty rysunek występuje na przekroju stycznym (flader) i przekroju promieniowym (błyszcz). …

Rząd

Rząd (ordo) – jednostka systematyczna (takson), w której skład wchodzą rodziny. Nazwy łacińskie rzędów kończą się zwykle na -ales, np. Fagales (buk). …

Sęk

Sęk – część podstawy gałęzi wrośnięta w pień, otoczona po odpadnięciu lub obcięciu gałęzi sukcesywnie narastającym drewnem pnia. Kształt sęka widoczny na powierzchni tarcicy zależy od kąta przetarcia w stosunku do podłużnej osi sęka. …

Sekwoja

Sekwoja – rodzaj Sequoia; rodzina cypryśnikowate – Taxodiaceae; ang. sequoia, redwood; niem. Sequoie. …

Śliwa

Śliwa – rodzaj Prunus; rodzina różowate – Rosaceae; ang. plum; niem. Pflaume. …

Słój roczny

Słój roczny – przyrost roczny; warstwa (słój) drewna utworzona przez drzewo w danym okresie wegetacyjnym. …

Sosna

Sosna – rodzaj Pinus; rodzina sosnowate – Pinaceae; ang. pine; niem. Kiefer, Föhre. …

Świerk

Świerk – rodzaj Picea; rodzina sosnowate – Pinaceae; ang. spruce; niem. Fichte. …

Tik

Tik (teak, tek, Tectona grandis) – rodzina werbenowate – Verbenaceae; ang. teak; niem. Teak. …

Topola

Topola – rodzaj Populus; rodzina wierzbowate – Salicaceae; ang. poplar; niem. Pappel. …

Tracheja

Tracheje – elementy przewodzące drewna, osiowo wydłużone kanały przewodzące w drewnie drzew liściastych o różnej długości. Utworzone z członów naczyń stykających się ścianami końcowymi zaopatrzonymi w przepusty (perforacje). …

Twardziel

Twardziel – martwa, fizjologicznie nieczynna (komórki miękiszowe obumarłe w naturalny sposób) środkowa (wewnętrzna) część pnia drzew, przeważnie różniąca się od części zewnętrznej pnia (bielu) ciemniejszym zabarwieniem. …

Twardziel fałszywa

Twardziel fałszywa – ciemne zabarwienie drewna środkowej części pnia w różnych odcieniach intensywności i równomierności. Powstaje w rosnących drzewach niektórych gatunków liściastych nie tworząc wyraźnej, normalnej twardzieli zabarwionej; np. rodzaj Fagus (buk). …

Wiąz

Wiąz – rodzaj Ulmus; rodzina wiązowate – Ulmaceae; ang. elm; niem. Ulme. …

Wierzba

Wierzba – rodzaj Salix; rodzina wierzbowate – Salicaceae; ang. willow; niem. Weide. …

Włóknistość

Włóknistość – kierunek, wymiary, skupienie, wygląd elementów strukturalnych drewna. Wymaga każdorazowo szczegółowego opisowego określenia, np. drewno prostowłókniste, o falistym, skośnym lub splątanym przebiegu włókien itp. …

Włókno drzewne

Włókno drzewne (libriform) – wydłużona, zwykle grubościenna komórka drewna o zredukowanym świetle i prostych jamkach. Przeważnie wyraźnie dłuższa od kambialnego inicjału włóknistego. Występuje w drewnie drzew liściastych. …

Żywica

Żywice – substancje powstające w przewodach żywicznych drzew iglastych, także gromadzące się w pęcherzach (kieszonkach) żywicznych lub wydzielające się ze zranionych miejsc strzały. Roztwór stałych kwasów żywicznych w olejkach terpenowych. …