Słownik meblarski

Tracheja

Tracheja – elementy przewodzące drewna, osiowo wydłużone kanały przewodzące w drewnie drzew liściastych o różnej długości. Utworzone z członów naczyń stykających się ścianami końcowymi zaopatrzonymi w przepusty (perforacje).

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.