Słownik meblarski

Peroba

Peroba – nazwa handlowa drewna drzew rodzaju Aspidosperma (A. peroba, A. polyneuron, A. eburneum) – peroba czerwona (rodzina  toinowate – Apocyanaceae) oraz rodzaju Peratecoma (P. peroba) – peroba biała, ipe (rodzina  bignoniowate – Bignoniaceae); ang. red peroba, white peroba; niem. Peroba Rosa, Peroba de Campos.

Występowanie: Ameryka Południowa.

Wygląd drewna: biel żółtawy, twardziel żółtawo-brązowa do pomarańczowej.

Cechy drewna: ciężkie, twarde, trwałe.

Zastosowanie: jako drewno konstrukcyjne (pokłady statków), do produkcji oklein, intarsji, wyrobów toczonych.

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.