Słownik meblarski

Pełzanie

Pełzanie – narastające z czasem odkształcenie drewna podczas działania stałego obciążenia. Pełzanie jest funkcją naprężenia, czasu, wilgotności i temperatury.

Jeśli chodzi o pełzanie drewna, to wyróżnia się:

  • pełzanie wstępne,
  • pełzanie ustalone,
  • pełzanie przyspieszone.

Co to jest próba pełzania?

Jest to oznaczenie odporności materiału (drewna) na odkształcenie i zniszczenie pod długotrwałym działaniem obciążenia.

Co to jest pełzarka?

Jest to urządzenie do badania próbek materiału (drewna) na pełzanie.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.