Słownik meblarski

Słój roczny

Słój roczny – przyrost roczny; warstwa (słój) drewna utworzona przez drzewo w danym okresie wegetacyjnym.

W umiarkowanej strefie klimatycznej jeden słój tworzy się w okresie wegetacyjnym jednego roku i jest dobrze widoczny u wielu rodzajów drzew (np. Pinus – sosna, Quercus – dąb) wskutek zróżnicowania komórek tworzonych we wczesnej i późnej części okresu wegetacyjnego.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.