Słownik meblarski

Twardziel fałszywa

Twardziel fałszywa – ciemne zabarwienie drewna środkowej części pnia w różnych odcieniach intensywności i równomierności. Powstaje w rosnących drzewach niektórych gatunków liściastych nie tworząc wyraźnej, normalnej twardzieli zabarwionej; np. rodzaj Fagus (buk).

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.