Słownik meblarski

Rząd

Rząd (ordo) – 1) Jednostka systematyczna (takson), w której skład wchodzą rodziny. Nazwy łacińskie rzędów kończą się zwykle na -ales, np. Fagales (buk).

2) W języku potocznym słowo „rząd” oznacza także pewną liczbę jakichś rzeczy umieszczonych jedna za drugą lub obok siebie.

3) Też rząd – jako organ władzy wykonawczej (rada ministrów).

Źródło: L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.